"/>

موقعیت مطلب ::::

صفحه اصلی » علمی » علوم پزشکی » آیا اسکلت زن و مرد با هم تفاوت دارند؟

تفاوت اسکلت مرد با زن" >

آیا اسکلت زن و مرد با هم تفاوت دارند؟

مساله تفاوت زن و مرد از فاکتورهای مهم در تنظیم روابط اجتماعی و خانوادگی می باشد تا جایی که بسیاری از صاحب نظران توجه به این تفاوت ها را ضروری می دانند. تفاوت ساختار اسکلت از جمله این تفاوتهاست. تفاوتی که از وظیفه و نقش آنها نشات میگیرد.

دوستان سلام

تفاوت دنده زن و مرد، مقایسه اسکلت زن و مرد، تفاوت بین لگن زن و مرد، تفاوت بدن زن و مرد، تفاوت جسمی و روحی زن و مرد، مقایسه قدرت بدنی زن و مرد و صدها مقایسه این چنینی همیشه از موضوعات جنجالی و بحث برانگیز بوده اند. به طوریکه بعضی افراد به برتری مرد نسبت به زن معتقد هستند، اما خالق هستی با ایجاد این تفاوت ها وظایف خانوادگی و اجتماعی را بین زن و مرد تقسیم کرده است. در این مطلب قصد داریم یکی از تفاوت های جسمی زن و مرد یعنی تفاوت اسکلت زن و مرد را با هم بررسی کنیم.

اسکلت انسان بخشی از بدن است که از جنس استخوان بوده و به عنوان نگهدارنده ساختمان بدن عمل می کند. اسکلت بدن انسان توسط ماهیچه پوشانده شده است و ماهیچه و اسکلت مکمل یکدیگر در عمل می باشند.

اسکلت انسان شامل دو بخش اصلی است:
الف) استخوان بندی محوری که شامل استخوان های سر وصورت، ستون فقرات و قفسه سینه به تعداد ۶۰ تا می باشد.
ب) استخوان بندی ضمیمه ای شامل استخوان بندی اندام های فوقانی و تحتانی است که به وسیله کمربند شانه ای و کمربند لگنی به استخوان بندی محوری وصل می شوند؛ هر کدام از اندام های تحتانی و فوقانی نیز ۳۰ عدد استخوان دارند.

انواع استخوان اسکلت از نظر شکل ظاهری

انواع استخوان های بدن از نظر شکل ظاهری

اسکلت زن و مرد از استخوان های مختلفی تشکیل شده است؛ استخوان بلند، استخوان کوتاه، استخوان پهن، استخوان نامنظم و استخوان کنجدی (استخوان کشکک زانو) انواع استخوان از نظر شکل ظاهری  می باشند. استخوان های موجود در بدن یک فرد بالغ دو نوع بافت استخوانی دارد؛ بافت استخوانی متراکم در تنه استخوان های دراز و اطراف استخوان اسفنجی قرار دارد و بافت استخوان اسفنجی که در قسمت های میانی استخوان پهن و دو سر استخوان های دراز وجود دارد.

اسکلت را میتوان به یک داربست تشبیه کرد که وظایفی آن عبارتند از:
محافظت از ارگانهای درونی
حفظ وضعیت تعادل و استحکام بدن
تکیه گاه ماهیچه ها برای حرکت دادن بدن
خون سازی

زن و مرد به لحاظ ساختار اسکلتی با هم تفاوت دارند، این تفاوت ها در طول، قطر و وزن‌ استخوانها و در بخش های قفسه سینه، لگن، شانه و جمجمه مشهود است. البته اسکلت زن و مرد در تعداد دنده ها، مهره ها و استخوان ها هیچ تفاوتی با هم ندارند بلکه در نحوه قرار گیری استخوان ها ( لگن استخوان زن بازتر از مرد است) و تراکم استخوانی ( اسکلت زن دارای تراکم استخوانی کمتری است) با هم فرق دارند.
به عنوان مثال تعداد استخوان در بدن زن و مرد یکسان و ۲۰۶ عدد می باشد. همچنین داستانی که بیان کننده آفرینش حوا از یک دنده آدم بود و کم بودن تعداد دنده مردان را نتیجه میگرفت هم کذب است، چون تعداد دنده های بدن زن و مرد هر دو ۱۲ جفت (۲۴ عدد) دنده است.

تعداد استخوان های موجود در اسکلت زن و مرد

تفاوتهای اسکلت زن و مرد بدین شرح می باشد:

۱- عرض کتف مردان از زنان بیشتر می باشد.
۲- قفسه سینه زن نسبت به مرد گردتر و کوتاهتر است، شانه های باریکتری دارد و حجم آن کمتر از حجم سینه مردان است. زیرا استخوان های این قسمت درازتر و دنده ها راست تر هستند. در ضمن یکی از دلایل قفسه سینه بزرگتر مردان این است که قلب مردان از زنان بزرگ تر است.

۳- مردان نسبت به زنان دارای دندان هایی بزرگتر، قوس فوق ابرویی برجسته تر و بزرگتر، پیشانی شیب دارتر، جمجمه ای حجیم تر و بزرگتر و سنگین تر، استخوان گونه برجسته تر می باشند. جمجه زنان گردتر و یپشانی آنها حالت عمودی تر دارد و سینوس های هوایی اطراف بینی حجم کوچکتری دارند. رشد قاعده کاسه سر در زنان ۲ سال زودتر متوقف می شود و سقف جمجه آنها کمی پهن تر است.
۴- مهره ها و مفصل های ستون فقرات زن نسبت به مرد قویتر و پهن تر می باشند و قسمت پایین ستون فقرات زن به شکل سه گوش است، این تفاوت ستون فقرات زن و مرد به خاطر آن است که زن بتواند وزن جنین را در دوران بارداری تحمل کند. یکی دیگر از بخش های اسکلت زن که باعث می شود این وظیفه خود را بهتر انجام دهد زانوهای قطورتر زن است.
۵- انتشار هورمون تستوسترون در مردان و هورمون استروژن در زنان باعث رشد استخوان میشود و رشد سیستم استخوانی در زن تا ۱۸ سالگی و در مرد تا ۲۱ سالگی ادامه دارد. همین امر باعث شده تا زنان استخوان هایی ظریفتر نسبت به مردان داشته باشند و تراکم استخوانی آنها کمتر از مردان است. یکی از آثار اینکه اسکلت زن ظریف است این است که تحمل فشار استخوان های زنان در فعالیت های ورزشی کمتر از مردان است
۶- زنان بینی تیزتز، باریکتر با برجستگی های کمتری و عرض پیششانی کمتر دارند. سوراخ‌ کاسه‌ چشم‌ زنان‌ گردتر از مردان است.
۷- استخوان فک تحتانی در مردان چهارگوش و در زنان گرد میباشد.

تفاوت ظاهری زن و مرد
۸- رنگ اسکلت مرد نسبت به زن تیره تر می باشد.
۹-  مهمترین تفاوت اسکلت زن ومرد و تنها روشی که می توان با قطعیت گفت چگونگی تشخیص اسکلت زن و مرد است،  توجه به آناتومی لگن اسکلت می باشد. تفاوت های استخوان لگن زن و مرد بدین قرار است:

لگن زن و مرد– سطح لگن زن کوتاه، کم عمق و پهن تر از لگن مرد است. لگن مرد ارتفاع بیشتر و عرض کمتری دارد.
– استخوان دنبالچه یا کوکسیکس در اسکلت زن نسبت به مرد بیشتر قابل حرکت است.
– سوراخ ابتوراتور در اسکلت مرد بیضی شکل و بزرگ است در حالیکه در اسکلت زن مثلثی شکل و کوچک می باشد.
– حفره لگن در زن نسبت به مرد بزرگتر است که این باعث آسان شدن فرآیند زایمان میشود.
– استخوان  خاجی (ساکروم) زن کوتاه، پهن و مسطح و اسنخوان خاجی مرد طولانی، باریک و مقعر می باشد.
– استخوان لگن مرد ضخیمتر و بزرگتر از زن است.
– دهانه لگن زن بیضی شکل و مرد به صورت قلب میباشد.
این تفاوت ها به خاطر فرآیند تولد کودک می باشد و در مجموع لگن زن را برای بارداری سازگار میکند.

تفاوت بین لگن زن و مرد۱۰- فالانکس ( نام استخوان هر بند انگشت) در مردان بزرگتر از زنان است، به همین دلیل مردان دستهایی بزرگتر دارند.
۱۱- متوسط قد مردان cm10 بیشتر از زنان است همچنین پای مردان از زنان کمی بلندتر می باشد. قد بلند مردان باعث افزایش سیستم هرمی بدن آنان نسبت به زنان شده است.
۱۲- اسکلت زن سبکتر و کوچکتر از اسکلت مرد است.

در این مطلب تفاوت های اسکلت زن و مرد را برشمردیم، هرچند ممکن است در موارد ذکر شده استثنایی هم وجود داشته باشد.

به جز تفاوت اسکلت زن و مرد، تفاوت های دیگری نیز از نظر جسمی و روحی بین زنان و مردان وجود دارد؛ به عنوان مثال چند مورد از این تفاوت ها بدین ترتیب می باشند:

– توده عضلانی مردها ۵۰ درصد بیشتر از زنان است به همین دلیل قدرت عضلانی آن ها هم بیشتر است.
– مردان به خاطر قلب بزرگتر توان پمپاژ خون بیشتری دارند و در فعالیت های بدنی دیرتر از خانم ها خسته می شوند.
– زنان چربی بیشتری دارند و نحوه توزیع و تجمع چربی در بدن آن ها با مردان متفاوت است؛ چربی در قسمت های بازوها، زانوها و سرین در بدن زن (گلابی شکل) جمع می شود اما در مردان در نیمه میانی بدن و در پشت، قفسه سینه و شکم (سیبی شکل) قرار دارد. وجود توده چربی بیشتر در زنان باعث شده خاصیت شناوری آنان افزایش یابد اما قدرت بدنی آ« ها از مردان کمتر است.
– شش مردان در مقایسه زنان گنجایش بیشتری دارد به همین دلیل مردان در انجام فعالیت های هوازی توان بیشتری دارند.
– مرکز ثقل بدن در خانم ها پایین تر از آقایان است؛ به همین دلیل خانم ها در انجام مهارت های ورزشی چون حفظ تعادل بهتر از آقایان هستند.
– انعطاف پذیری زنان بیشتر است.
– پوست زنان گرم تر و لطیف تر است و نسبت به لمس و درد حساسیت بیشتری دارد.
– پوست مردان چربتر است و سختی بافت زیرجلدی و پوست بدن آن ها ضخیم تر است.
– حس جهت یابی در مردان بهتر است.
– مهارت کلامی در زنان بهتر از مردان است.
– افسردگی در زنان شیوع بیشتری دارد.
– در بین زنان، التهاب مفاصل و در بین مردان نقرس بیشتر دیده می شود.
– اعتماد به نفس در مردان بیشتر است.
– حس بینایی مردان بهتر از زنان است.

اگر به این مبحث علاقه مند هستید؛ برای آشنایی بیشتر با دیگر تفاوت های زن و مرد ما را همراهی کنید.

لطفا نظر خود را در رابطه با موضوع مطلب برای ما ارسال کنید، منتظر نظرات شما هستم…

8 نظر برای “آیا اسکلت زن و مرد با هم تفاوت دارند؟”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

 1. مجتبی گفت:

  سلام. ممنون از سایت خوبتون. یه سوال داشتم. استخوان لامی چیه؟

  1. بهار گفت:

   سلام – ممنونم از ابراز لطفتون

   استخوانی لامی (hyoid bone) که به شکل u یا نعل اسب است در بخش جلویی و بالایی گردن و جدای از خرخره قرار دارد و جزء استخوان بندی محوری می باشد. استخوان لامی بی مانند است زیرا با هیچ استخوان دیگری مفصل نمی شود و تنها توسط رباط هایی که از زائده نیزه ای استخوان گیجگاهی به آن متصل است به حالت معلق قرار دارد. این استخوان میان فک پایینی و حنجره قرار دارد و در میان یک بافت غضروفی قرار گرفته و از حلق محافظت می کند. لامی زبان را حمایت کرده و نقطه اتصال هایی برای بعضی از عضله های زبان به وجود می آورد و در تکلم انسان نقش مهمی دارد.
   تکامل استخوان لامی در طول زندگی ادامه دارد و هماهنگ شدن آن با سایر اعضای حلق سبب شده سیستم سخن گفتن انسان نسبت به دیگر پستانداران بهتر و پیشرفته تر باشد و انسان بتواند صداهایی را تولید کند که دیگر پستانداران عاجزند.

   امیدوارم توضیحات ارائه شده برای شما مفید باشد. موفق باشید.

 2. فرهاد گفت:

  سلام- خوب بود استفاده کردیم
  سخت ترین استخوان در بدن کدام است؟ خودم فکر میکنم استخوان جمجمه است درسته

  1. بهار گفت:

   سلام- سخت ترین و بزرگ ترین استخوان بدن استخوان تحتانی آرواره است که به صورت یک تکه در جمجمه قرار دارد. این استخوان شامل دندان های پایین است و در طول زندگی تحرکات بی شماری دارد و تنها استخوان متحرک جمجمه است که در برابر ضربات متعدد مقاوم است و شکستگی آرواره اتفاق بسیار نادری است.

 3. Saman گفت:

  سلام ایا مواردی وجود داشته که مردان اسکلتی زنانه داشته باشند؟ و اگر وجود داشته دلیل آن چیست؟ و باید چیکار کرد؟

  1. بهار گفت:

   سلام دوست عزیز
   همانطور که در متن هم ذکر شد قد خانم ها کوچکتر از آقایان است، اما هستند خانم هایی که قدی بلندتر از آقایان دارند و این یک استثنا است اما اینکه یک آقا کاملا اسکلتی زنانه داشته باشد؛ فکر کنم غیر ممکن باشد چون تا جائیکه من می دانم حتی بیماران ترنس هم اینطور نیستند. یعنی یک آقا که بیمار ترنس است در واقع یک خانم است که در اسکلت و جسم مردانه قرار دارد.

   به هر حال فکر می کنم مراجعه به پزشک متخصص بهترین کار است.

 4. سپیده گفت:

  سلام بحث استخون داری بود (:

  1. سلام ؛ متاسفانه متوجه منظور شما نشدیم