موقعیت شما ::::

صفحه اصلی » فرهنگی هنری » "هنرهای تجسمی"

سلام دوستان در مورد نگارگری و مینیاتور هنرمندان دیدگاه های مختلفی دارند؛ برخی نگارگری را از مینیاتور جدا می دانند، برخی مینیاتور را واژه ای می دانند که به اشتباه به جای نگارگری استفاده می شود و عده ای نیز نگارگری، مینیاتور و نقاشی ایرانی را یکی می دانند. اما کدام یک از این دیدگاه ها صحیح است؟ به نظر می رسد دیدگاه آخر صحیح تر است و نگارگری با مینیاتور تفاوتی ندارد، مینیاتور واژه ای است که قدمت بیشتری دارد و به هنر اصیل ایرانی ...

مینیاتور یا نگارگری" >

آیا هنر مینیاتور با نگارگری تفاوتی دارد؟