logo

هرچیزی برای مقایسه

صفحه اصلی » Posts tagged "اجزای ساختمان"

امن ترین مکان در زلزله

از آنجا که در کشوری زلزله خیز زندگی می کنیم دانستن اصول اولیه در برخورد با زمین لرزه می تواند در حد چشمگیری کاهش دهنده خطرات جانی باشد.

جمعه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۶ | 90 بازدید | ۲ دیدگاه | آموزشی