موقعیت شما ::::

صفحه اصلی » Posts tagged "بیماری مغزی"

آیا بیماری مرگ مغزی و کما به معنای از کار افتادن کامل مغز است؟ دوستان ارجمند سلام مغز را میتوان پیچیده ترین عضو بدن انسان و فرمانده بدن نامید. گاهی کمترین آسیب به این عضو مهم، پیامدهای غیر قابل جبرانی را در پی دارد. مرگ مغزی و کما دو نمونه از همین پیامدها هستند که غالبا مردم آنها را به درستی نمی شناسند و با سوالاتی از این قبیل مواجه میشوند. کدام یک مرگ مطلق به شمار می آید؟ آیا وجود تنفس نشانه ای از حیات ...

کما یا مرگ مغزی" >

تفاوت مرگ مغزی با کما