logo

هرچیزی برای مقایسه

صفحه اصلی » علمی » آموزشی » تفاوت few و a few

تفاوت few و a few

جمعه, 22 دسامبر 2017 | 1232 بازدید | بدون دیدگاه | آموزشی
تفاوت صفات کمی few و a few

صفات کلماتی هستند که اطلاعاتی را در مورد اشیا، افراد و مکان ها در اختیار ما قرار می دهند و اسم یا ضمیر بعد از خود را توصیف می کنند. صفات به دو نوع کیفی و کمی تقسیم می شود.

few و a few جزء صفات کیفی نامعین

سلام
صفت (Adjectives) لغتی است که معمولا قبل از اسم قرار می گیرد و بیان کننده کیفیت و چگونگی افراد، اشیا، مکانها و … می باشد و جزء پر کاربرد ترین موضوعات در زبان انگلیسی است. صفت تنها یک حالت دارد بدین معنی که برای اسم مفرد و جمع یا مذکر و مونث به طور یکسان به کار می رود. صفات طبق یک دسته بندی کلی به ۳ دسته: کیفی (توصیفی)، کمی (مقداری) و اختصاصی تقسیم می شوند. صفات کمی برای بیان اجمالی تعداد و یا مقدار اسمی در جملات بکار می روند و به دو دسته: صفت کمی معین مثل اعداد اصلی (One – two – three)، اعداد ترتیبی (First – Second – Third)، کلماتی مانند Double و صفت کمی نامعین مانند (Some – Any – Many – Much – Afew – A little – A lot of) تقسیم می شوند. دو صفت موضوع بحث ما یعنی few و afew جزء صفات کمی نامعین هستند که پیش از اسم های قابل شمارش می آیند. در این مطلب تفاوت few وa few را بیان خواهیم کرد.

Few
این صفت به معنای تعداد کمی، تعداد اندکی، محدودی، تعداد ناکافی از چیزی می باشد که با اسم قابل شمارش در حالت جمع به کار می رود. فقدان شخص یا چیزی را می رساند و بار منفی در جمله دارد (یعنی تعداد زیادی وجود ندارد) و متضاد many است. در جدول زیر تعدادی مثال از کاربرد آنرا در جملات مشاهده می کنید.

اگر چه امتحان آسان بود، تعداد کمی از دانش آموزان نمرات خوبی داشتند Although the exam was easy, few students got good scores
تعداد کمی از دانشجویان در بحث شرکت کردند Few students participated in the discussion
ما تعداد کمی سیب در آشپزخانه داریم we have few apples in the kitchen
اندکی از افراد زود رسیدند Few people arrived early
معلم مثل او کم است Teachers like him are few


a few

اضافه شدن a به few باعث تغییر معنای صفت شده است و همین امر زمینه اشتباه را به وجود می آورد. تعدادی، چندتایی، حداقل تعدادی، حتی به تعداد کم و تعداد اندکی، از معانی این صفت می باشد که بیان کننده وجود چند چیز یا چند شخص است حتی اگر تعداد آن کم باشد به همین خاطر در جمله بار معنایی مثبت ایجاد می کند. a few به همراه اسامی قابل شمارش جمع استفاده می شود و زمانیکه می خواهند به تعداد کمی از چیزی اشاره کنند از این صفت استفاده می کنند. در جدول زیر تعدادی مثال از کاربرد afew در جملات را مشاهده می کنید.

فقط چند نفر دانشجو غائب هستند There are only a few students absent
چندتایی دوست دارم I have a few friends
چند نفر زود رسیدند A few people arrived early
تعداد زیادی از دوستان قدیمی ام رو به یاد می آورم I remember quite a few of my old friends
او تعدادی از کتاب‌ها را فروخت She sold a few of the books

در استفاده از صفت afew استثنائی هم وجود دارد و آن quite a few می باشد که اکثرا آنرا «خیلی اندک» معنی می کنیم اما در واقع به معنای «نسبتا زیاد، بسیار، تعداد قابل ملاحظه ای» می باشد.

‪We’ve had quite afew problems with the softwareما مشکلات زیادی با نرم‌افزار داشته‌ایم                     .

در این مطلب فرق few و afew را بیان کردیم. برای آشنایی با دیگر صفات کمی همانند تفاوت little و a little فرق many و much  فرق some و any  ما را همراهی کنید.

دیدگاه خود را به ما بگویید.
متن
نام (لازم)
ایمیل (لازم)
وبسایت